Norsk Friluftsliv sendte nylig ut et brev til våre medlemsorganisasjoner med informasjon om mulighetene og hvordan du går frem for å søke om spillemidler til friluftslivsformål. – Vi håper så mange som mulig vil søke, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning.

Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping fordeles med 64 % til idrettsformål. I 2017 utgjør det totalt 2,6 milliarder, og en rekke anlegg og tiltak for friluftsliv er søknadsberettiget.

I flere forskningsrapporter påpekes det at spillemidlene ikke brukes på friluftsliv, i samsvar med oppslutningen om friluftslivsaktiviteter og betydningen de har for folkehelsa.

– Fylkeskommunene hevder at årsaken til at det gis så lite til friluftsliv er at det fremmes for få søknader. Men det kan også virke som en del kommuner har en holdning om at spillemidlene primært skal brukes til tradisjonelle anlegg for konkurranseidrett. Vi mener derfor det er viktig at friluftsorganisasjonene arbeider for at det fremmes flere søknader som spillemidler til friluftslivsformål, både ved å søke om midler selv og ved å stimulere medlemskommuner og friluftsråd til å søke, sier Lerkelund.

Brevet med informasjon om spillemidler til friluftslivsformål, finner du her.

Foto: Synne Kvam

print