Stien er viktig for friluftslivet, men det er ikke selvsagt at den ligger der den ligger, godt merket og synlig for alle. Hvor stor betydning stien har for friluftslivet i Norge kjenner du kanskje ikke på før den er borte. Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund har sammen gleden av å invitere til STI-konferansen 2017 på Hamar.

Konferansens mål er å sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse for stiens betydning, styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier, sette fokus på stiens rettsgrunnlag – og hvordan ivareta stien i plansammenheng.

Her er programmet

Meld deg på her (frist 1. februar)

print