Stortingsmelding2017-05-19T08:59:32+02:00
  • STORTINGSMELDING

    Stortingsmeldingen om friluftslivet: St.meld. 39 (2000-2001) «Friluftsliv – en veg til høgare livskvalitet» ble et viktig dokument for friluftslivet da det ble lagt frem. Meldingen la vekt på å fremme et romslig og miljøvennlig friluftsliv som grunnlag for god helse, livskvalitet og en bærekraftig utvikling.

    >Les mer

 

 

print