Strandsone2017-05-19T08:59:32+02:00
  • STRANDSONE

    Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal, og mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser - samtidig er strandsonen er en knapphetsressurs, særlig i tettbygde strøk. Det oppstår stadig konflikter med utbyggere om bruk av attraktive friluftslivsarealer i strandsonen.NORSK FRILUFTSLIV vil bevare byggeforbudet i et 100 meters belte i strandsonen.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM STRANDSONE

Lettere å telte i strandsonen

Miljødirektoratet foreslår å gjøre det lettere å telte i strandsonen, men ikke over hele landet. Dette skjer i et forslag til forskrift til friluftsloven.

Flere får disp i strandsonen

I fjor ble det gitt 1 122 dispensasjoner for bygging i strandsonen. Det er en økning på over 200 i forhold til 2009 da det ble gitt 900 dispensasjoner.

ANDRE NYHETSSAKER

Vil satse på nærmiljøhytter

Vil satse på kystled- og nærmiljøhytter: Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) deltok 9-10 august på befaringer til DNT ungs somme [...]

print