Styreinstruks

/Styreinstruks
Styreinstruks2017-10-02T13:30:54+00:00

STYREINSTRUKS

Instruks for styret i Norsk Friluftsliv legger føringene for styrets arbeid og ansvarsområder.

Instruksen ble sist behandlet i styret 25.april 2017.

Les hele styreinstruksen her.

Skriv ut denne siden