STYREINSTRUKS

Instruks for styret i Norsk Friluftsliv legger føringene for styrets arbeid og ansvarsområder.

Instruksen ble sist behandlet i styret 25.april 2017.

Les hele styreinstruksen her.

print