STYRET

Styret i Norsk Friluftsliv består av leder og seks styremedlemmer, samt ett varamedlem. Styreleder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmet velges hvert år. Styret velger hvert år sin nestleder. Se oversikt

ERLING LAE

Styreleder

Epost: erlinglae@gmail.com
Telefon: 913 21 564

Erling Lae har tidligere vært styremedlem i DNT i Oslo og omegn i seks år. Han er utdannet cand.philol med historie som hovedfag fra Universitetet i Oslo. Siden 2010 har han vært fylkesmann i Vestfold.

Tidligere har han vært politisk rådgiver i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, redaktør i Norsk Helse- og sosialforbund, informasjonssjef i Sparebanken NOR, informasjonssjef i Norsk Hjelpepleierforbund, informasjonssjef i Norges Industriforbund. Han har også arbeidet som journalist. Lae var byråd for eldre og bydelene i Oslo fra 1997 til han ble byrådsleder i 2000, et lederverv han hadde i ni år.

Valgt som styreleder 2016.

Pressebilder:
Erling Lae 1
Erling Lae 2

 

 

 

 

 

 

 

 

GØRIL HUSE

Nestleder

Epost: goril.huse@kmspeider.no
Telefon: 908 45 159

Nestleder Gøril Huse er redaktør i avisen Klar Tale. Hun er utdannet journalist og tar for tiden en master i ledelse på BI. Hun har vært speider i Norges KFUK-KFUM-speidere i 30 år, og har hatt en rekke funksjoner og styreverv både i forbund og på lokalplan.

Hun er ellers opptatt av opptatt av at folk får muligheten til å bruke naturen fritt, og bygge opp kunnskap slik at de kan ta vare på den, og er en stor tilhenger av allemannsretten.

Valgt som styremedlem i 2015.

 

 

 

 

 

 

Bitten

BITTEN SVERI

Styremedlem

Epost: bittensveri@outlook.com
Telefon: 90986427

Bitten Sveri var landsstyremedlem i DNT fra 2006 til 2012, styremedlem i DNT Oslo og Omegn fra 2005 til 2011 og har vært medlem av en rekke utvalg og komiteer i DNT.

Hun er utdannet samfunnsøkonom, og nettopp gått av som rådmann i Nittedal kommune i Akershus. Hun har i tillegg erfaring med rekruttering for næringslivet og det offentlige fra sine 3 år i rekrutteringsfirmaet Capita, og har bakgrunn fra arbeid i ulike departementer, blant annet Fiskeridepartementet og Arbeidsdepartementet. 

Valgt som styremedlem i 2018.

 

 

 

 

 

 

ARILD GJERTSEN

Styremedlem

Epost: arild.gjertsen@gmail.com
Telefon: 95263125

Arild Gjertsen er nestleder i styret til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Han har tidligere vært leder i Melhus JFF og NJFF Sør-Trøndelag.

Arild har bred organisasjonsmessig erfaring erfaring og god innsikt i, og interesse for, jakt, fiske og friluftsliv. Gjennom sin bakgrunn fra skoleverket har han betydelig kunnskap om barn og unge generelt, og fra undervisning i høstingsbasert friluftsliv spesielt.

Valgt som styremedlem i 2017.

 

 

 

 

 JØRGEN MOLAND

Styremedlem

Epost: jorgen@tryggavnatur.no
Telefon: 917 85 793

Jørgen Moland er partner og daglig leder i Trygg av natur. Han er utdannet medieviter fra UiO, har master i Leadership fra Boston University og har jobbet med kommunikasjon og forskningsformidling i en årrekke, blant annet ved Institutt for samfunnsforskning. 

Jørgen er aktivt medlem i NF (Norsk fjellsportforum), DNT og Norges speiderforbund. Jørgen brenner for «Fjellvettlinjen» i norsk friluftstradisjon og er særskilt opptatt av barn og unges mulighet til fri lek i natur. 

Valgt som styremedlem i 2016 (varamedlem i 2015).

 

 

 

 

 

 

LINDA VERDE

Styremedlem

Epost: linda.verde@outlook.com
Telefon: 995 63 167

Linda Verde er utdannet sosialøkonom, og driver for tiden sitt eget rådgivningsselskap innen offentlig sektor, Verde Consult.

Hun har tidligere vært byråsjef ved statsministerens kontor, sportssjef og spesialrådgiver i LOOC og både økonomisjef og assisterende fylkesrådmann og fylkesrådmann i Buskerud.

Linda har hatt flere ulike verv i Norsk Orientering, herunder visepresident. Hun har verv i DNT Drammen og omegn, samt en rekke andre styreverv for ulike virksomheter.

Valgt som styremedlem i 2017.

 

 

 

 

 

kjersti

KJERSTI LØVIK

Styremedlem

Epost: kjersti.lovik@rodekors.org
Telefon: 90655522

Kjersti Løvik er leder av landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps og medlem av landsstyret i Røde Kors. Hun er også medlem av DNT.

Hun har tidligere hatt verv i Norges Orienteringsforbund (breddeidrett og opplæring) samt i Nord-Trøndelag orienteringskrets. Kjersti er utdannet fritidspedagog med friluftsliv som metode. 

Valgt som styremedlem i 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Trond

TROND GLESAAEN

Varastyremedlem

Epost: trond@padleforbundet.no
Telefon: 930 57 636

Trond er tidligere landsstyremedlem i Norges Padleforbund, og er nå kursholder og leder av Teknisk Komité Hav.

Trond er pensjonist, og har tidligere jobbet i forsvaret. Han er opptatt av friluftsliv generelt og kystfriluftslivet spesielt. Kystfriluftslivet har hatt en stor vekst de siste årene og Trond er en sentral person i arbeidet med Turskiltprosjektet og de «våte stiene».

Valgt som varamedlem i 2018.

 

 

 

 

 

 

Skriv ut denne siden