Styret 2018-02-07T14:18:57+00:00

STYRET

Styret i Norsk Friluftsliv består av leder og seks styremedlemmer, samt ett varamedlem. Styreleder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmet velges hvert år. Styret velger hvert år sin nestleder. Se oversikt

 

ERLING LAE

Styreleder

Epost: erlinglae@gmail.com
Telefon: 913 21 564

Erling Lae har tidligere vært styremedlem i DNT i Oslo og omegn i seks år. Han er utdannet cand.philol med historie som hovedfag fra Universitetet i Oslo. Siden 2010 har han vært fylkesmann i Vestfold.

Tidligere har han vært politisk rådgiver i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, redaktør i Norsk Helse- og sosialforbund, informasjonssjef i Sparebanken NOR, informasjonssjef i Norsk Hjelpepleierforbund, informasjonssjef i Norges Industriforbund. Han har også arbeidet som journalist. Lae var byråd for eldre og bydelene i Oslo fra 1997 til han ble byrådsleder i 2000, et lederverv han hadde i ni år.

Valgt som styreleder 2016.

Pressebilder:
Erling Lae 1
Erling Lae 2

 

 

 

 

 

 

 

 

GØRIL HUSE

Nestleder

Epost: goril.huse@kmspeider.no
Telefon: 908 45 159

Nestleder Gøril Huse er redaksjonssjef og utdannet journalist. Hun har vært speider i Norges KFUK-KFUM-speidere i 30 år, og har hatt en rekke funksjoner og styreverv både i forbund og på lokalplan.

Hun er ellers opptatt av opptatt av at folk får muligheten til å bruke naturen fritt, og bygge opp kunnskap slik at de kan ta vare på den, og er en stor tilhenger av allemannsretten.

Valgt som styremedlem i 2015.

 

 

 

 

 

 

MARIUS EIKÅS AARDAL

Styremedlem

Epost: marius.aardal@gmail.com
Telefon: 907 94 224

Marius Eikås Aardal er HMS-rådgiver i Det norske oljeselskap ASA.

Han har bred organisasjonsbakgrunn som blant annet landsstyremedlem i 4H Norge, leder i Fylkesstyret i 4H Sogn og Fjordane, styremedlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjon, LNU, styremedlem i Norges musikkorpsforbund, NMF Nordvest.

Valgt som styremedlem i 2012.

 

 

 

 

 

 

ARILD GJERTSEN

Styremedlem


Epost: arild.gjertsen@gmail.com
Telefon: 95263125

Arild Gjertsen er nestleder i styret til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Han har tidligere vært leder i Melhus JFF og NJFF Sør-Trøndelag.

Arild har bred organisasjonsmessig erfaring erfaring og god innsikt i, og interesse for, jakt, fiske og friluftsliv. Gjennom sin bakgrunn fra skoleverket har han betydelig kunnskap om barn og unge generelt, og fra undervisning i høstingsbasert friluftsliv spesielt.

Valgt som styremedlem i 2017.

 

 

 

 

 JØRGEN MOLAND

Styremedlem

Epost: jorgen.herluf.moland@speiding.no
Telefon: 917 85 793

Jørgen Moland er selvstendig næringsdrivende og var i 2015 prosjektleder friluftsliv i Norges speiderforbund (NSF).

Han er utdannet medieviter, og har jobbet med kommunikasjon og forskningsformidling i en årrekke.

Jørgen er styreleder i Norsk fjellsporforum (NF) og aktivt medlem i NSF og DNT, og brenner for barn og unges mulighet til fri lek i natur – på eget ansvar.

Valgt som styremedlem i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 LINDA VERDE

Styremedlem

Linda Verde er utdannet sosialøkonom, og driver for tiden sitt eget rådgivningsselskap innen offentlig sektor, Verde Consult.

Hun har tidligere vært byråsjef ved statsministerens kontor, sportssjef og spesialrådgiver i LOOC og både økonomisjef og assisterende fylkesrådmann i Buskerud.

Linda har hatt flere ulike verv i Norsk Orientering, herunder visepresident. Hun har verv i DNT Drammen og omegn, samt en rekke andre styreverv for ulike virksomheter.

Valgt som styremedlem i 2017.

 

 

 

 

 

KNUT HALVOR HANSEN

Styremedlem

Epost: khh@abne.no
Telefon: 915 93 195

Knut Halvor Hansen har vært styremedlem og konstituert styreleder i Skiforeningen og har for tiden flere frivillige verv der, og er engasjert i styringsgruppa for Ferderseilasen.

Knut Halvor er murmester og arbeider som eiendomsrådgiver. Han har bodd i Nordmarka de siste 20 år og er aktiv bruker av naturen og er hytteentusiast.

Saker som opptar ham er skånsom, hensynsfull og aktiv bruk av naturen for brede brukergrupper med fokus på norsk kultur og integrering av utsatte grupper.

Valgt som styremedlem i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

EIVIND NORDGAARD HERMSTAD

Varastyremedlem

Eivind Nordgaard Hermstad studerer medisin, og har friluftsfaglig bakgrunn fra Øytun folkehøgskole. Eivind har hatt flere verv i KRIK, og har blant annet vært leder i lokallaget KRIK Stor-Oslo.

Han har bred friluftserfaring, både som instruktør og på planleggingssiden, og har mange år bak seg som speider i Norges speiderforbund. Han har tidligere vært fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen.

Valgt som varamedlem i 2017.

 

 

 

 

 

 

Skriv ut denne siden