Årets TV-aksjon er tildelt Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Norsk Friluftsliv oppfordrer alle som har mulighet til å ta årets viktigste søndagstur 21. oktober.

Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Gå for at alle skal ha noen å gå til, bli bøssebærer 21. oktober!

Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? TV-aksjonen NRK trenger 100 000 bøssebærere mellom kl. 16 og 18, søndag 21.oktober! For å registrere deg som frivillig, gå inn på blimed.no eller ring 02025.

Som bøssebærer bidrar du til verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. TV-aksjonens suksess er i stor grad avhengig av frivillig innsats – og 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer.

TV-aksjonen NRK har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. NRK sender direkte fra innsamlingen på kvelden på selve aksjonsdagen.

print