Natur- og friluftsorganisasjonene setter stor pris på klima- og miljøministerens innstas for norske elver. Det fikk statsråden et synlig bevis på i en forsinket julegave. 

Tekst og foto: Synne Kvam

I sin tid som klima- og miljøministeren har Ola Elvestuen fått vernet en rekke elver. Som takk for dette fikk ministeren overrakt en plakat av en elv, med tittelen «Laks og ørett elsker livet langs elva». Ved elvebredden er ministeren selv tegnet inn, der han står og fisker.  

Breimselva, Vinda, Gjengedalselva, Øystese, Garbergelva, Langedalselva og Vigdøla er blant elvene hvor Elvestuen har fått stoppet kraftutbygging eller vernet. 

Plakaten ble overrakt av Norsk Friluftsliv, Sabima, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og WWF, som takk for statsrådens innsats. 

Under overrekkelsen fikk Elvestuen også overlevert en hilsen, hvor det blant annet ble nevnt hvor viktig også livet og vegetasjonen i elvekanten er, for å ta vare på dyrelivet i elva. 

Elvestuen med elveplakat

TAKK: En rekke natur- og friluftslivsorganisasjoner takket klima- og miljøminister Ola Elvestuen for hans innsats for norske elver.

 

print