Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv. Søknadsfrist er 10. januar 2019 for tilskudd for 2019. Rapporteringsfrist for tildelte midler 2018 (og 2017) er 10. januar 2019. 

Brev med nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her sammen med informasjon om rapporteringsfrist og rapporteringsskjema:

print