Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist er 10. januar 2020 for tilskudd for 2020. Rapporteringsfrist for tildelte midler 2019 (og 2018) er 10. januar 2020. 

Brev med nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her sammen med informasjon om rapporteringsfrist og rapporteringsskjema:

print