Tilskudd fra Miljødirektoratet 2018 (aktivitetsmidler)

//Tilskudd fra Miljødirektoratet 2018 (aktivitetsmidler)

Tilskudd fra Miljødirektoratet 2018 (aktivitetsmidler)

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist satt til 10. januar 2018 (intern frist) for tilskudd for 2018, og søknaden skal leveres via Norsk Friluftsliv til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Informasjon om dette er sendt ut til alle medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv i egen e-post, se vedlegg nedenfor.

Rapporteringsfrist for tildelte midler 2017 er 1. februar 2018 som tidligere, og skal leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Rapport for tildelte midler for 2016 overført til 2017 skal også leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Fristen er også her 1. februar 2018.

Brev til org med invitasjon til å søke midler fra Miljødirektoratet 2018

Skriv ut denne siden
2017-10-25T13:17:13+00:00søndag, desember 21, 2014|