Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist satt til 10. januar 2019 (intern frist) for tilskudd for 2019, og søknaden skal leveres via Norsk Friluftsliv til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Informasjon om dette er sendt ut til alle medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv i egen e-post, se vedlegg nedenfor.

Rapporteringsfrist for tildelte midler 2018 er 1. februar 2019 som tidligere, og skal leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Rapport for tildelte midler for 2017 overført til 2018 skal også leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Fristen er også her 1. februar 2018.

Brev til org med invitasjon til å søke midler fra Miljødirektoratet 2019

Det nye rundskrivet fra KLD, T-1/18 Tilskotsordningar for 2019, finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/#friluftsliv

print