Undersøkelser2017-11-01T14:30:07+00:00

UNDERSØKELSER

Gjennom arbeidet med friluftslivsforskning  og undersøkelser skal Norsk Friluftsliv bidra til at:

  • det fremskaffes relevant kunnskap om og for friluftslivet
  • resultatene av forskingen formidles på en enkel og brukervennlig måte
  • det bygges opp et sterkt fagmiljø innenfor friluftsforskningen
  • det skapes gode møteplasser for friluftsforskningen

Målet er å skape oppmerksomhet i media og blant politikere med tanke på å øke friluftslivsorganisasjonenes rammebetingelser.

Se Mål og strategi for Norsk Friluftsliv i friluftslivsforskningen.

 

 

Natur- og miljøbarometer 2017

Natur- og miljøbarometeret 2017 fra Kantar TNS viser at interessen for naturforvaltning viser en svakt økende trendutvikling fra 2014.

Skriv ut denne siden