Undersøkelser2017-11-01T14:30:07+00:00

UNDERSØKELSER

Gjennom arbeidet med friluftslivsforskning  og undersøkelser skal Norsk Friluftsliv bidra til at:

  • det fremskaffes relevant kunnskap om og for friluftslivet
  • resultatene av forskingen formidles på en enkel og brukervennlig måte
  • det bygges opp et sterkt fagmiljø innenfor friluftsforskningen
  • det skapes gode møteplasser for friluftsforskningen

Målet er å skape oppmerksomhet i media og blant politikere med tanke på å øke friluftslivsorganisasjonenes rammebetingelser.

Se Mål og strategi for Norsk Friluftsliv i friluftslivsforskningen.

 

 

Nordmenn trenger mer aktivitet!

Fredag kom nye tall fra SSB som viser at mange nordmenn er aktive innenfor idrett og friluftsliv. Men langtidstrenden er at aktivitetsnivået går ned.

2 av 5 skal sove ute i sommer

Friluftsliv står høyt oppe på listen over nordmenns ferieplaner. Nå viser nye tall fra Ipsos at 2 av 5 planlegger å sove ute i naturen i sommer.

Skriv ut denne siden