Undersøkelser2017-11-01T14:30:07+00:00

UNDERSØKELSER

Gjennom arbeidet med friluftslivsforskning  og undersøkelser skal Norsk Friluftsliv bidra til at:

  • det fremskaffes relevant kunnskap om og for friluftslivet
  • resultatene av forskingen formidles på en enkel og brukervennlig måte
  • det bygges opp et sterkt fagmiljø innenfor friluftsforskningen
  • det skapes gode møteplasser for friluftsforskningen

Målet er å skape oppmerksomhet i media og blant politikere med tanke på å øke friluftslivsorganisasjonenes rammebetingelser.

Se Mål og strategi for Norsk Friluftsliv i friluftslivsforskningen.

 

 

Natur- og miljøbarometer 2017

Natur- og miljøbarometeret 2017 fra Kantar TNS viser at interessen for naturforvaltning viser en svakt økende trendutvikling fra 2014.

Nordmenn trenger mer aktivitet!

Fredag kom nye tall fra SSB som viser at mange nordmenn er aktive innenfor idrett og friluftsliv. Men langtidstrenden er at aktivitetsnivået går ned.

Skriv ut denne siden