VALGKOMITEEN

Dagens representanter i valgkomiteen i Norsk Friluftsliv:

 

Arne Aaberg, NJFF, valgt 2016
Lars Verket, Padleforbundet, styreoppnevnt 2017
Margrete Ruud Skjeseth, DNT, valgt 2018

 

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

  1. Valgkomiteen skal foreslå for årsmøtet kandidater til de valg som inngår under punktene F, G og H på dagsorden*.
  1. Valgkomiteen skal innstille kandidater foreslått av organisasjonene.

Organisasjonene kan foreslå kandidater fra egen organisasjon. Dersom de foreslåtte kandidatene etter valgkomiteens vurdering ikke gir styret den ønskede styrke/sammensetning kan valgkomiteen henvende seg til medlemsorganisasjonene for å få forslag til flere kandidater.

  1. Valgkomiteen skal skriftlig minne organisasjonene om fristen for innsendelse av forslag som er: Innen utgangen av februar.
  1. Valgkomiteen må søke å komme fram til et forslag bestående av personer med sentral posisjon i egen organisasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med medlemsorganisasjonene og beslutningsstyrke i Norsk Friluftslivs styre.
  1. Valgkomiteen må søke å komme frem til et forslag som avspeiler Norsk Friluftslivs oppbygging, sammensatt av store og små organisasjoner med forskjellig aktivitet og utgangspunkt for sitt engasjement i friluftsliv. Det skal være minst tre av hvert kjønn i styret.
  1. Valgkomiteens innstilling, inkludert liste og presentasjon av alle kandidater som er foreslått fra organisasjonene, skal sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
  1. Valgkomiteen sjekker ønske om gjenvalg med organisasjonen som nominerte styremedlemmer som står på valg.

Revidert etter årsmøtet 11.05.17

* Ordfører, styreleder, styremedlemmer og varamedlem

 

 

print