VALGKOMITEEN

Dagens representanter i valgkomiteen i Norsk Friluftsliv:

Marius Eikås Aardal, styreoppnevnt 2019 etter Lars Verket – sitter til 2020
Margrete Ruud Skjeseth, DNT, valgt 2018 – sitter til 2021
Espen Jonhaugen, Skiforeningen, valgt 2019 – sitter til 2022

 

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

  1. Valgkomiteen skal foreslå for årsmøtet kandidater til de valg som inngår under punktene F, G og H på dagsorden*.
  1. Valgkomiteen skal innstille kandidater foreslått av organisasjonene.

Organisasjonene kan foreslå kandidater fra egen organisasjon. Dersom de foreslåtte kandidatene etter valgkomiteens vurdering ikke gir styret den ønskede styrke/sammensetning kan valgkomiteen henvende seg til medlemsorganisasjonene for å få forslag til flere kandidater.

  1. Valgkomiteen skal skriftlig minne organisasjonene om fristen for innsendelse av forslag som er: Innen utgangen av februar.
  1. Valgkomiteen må søke å komme fram til et forslag bestående av personer med sentral posisjon i egen organisasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med medlemsorganisasjonene og beslutningsstyrke i Norsk Friluftslivs styre.
  1. Valgkomiteen må søke å komme frem til et forslag som avspeiler Norsk Friluftslivs oppbygging, sammensatt av store og små organisasjoner med forskjellig aktivitet og utgangspunkt for sitt engasjement i friluftsliv. Det skal være minst tre av hvert kjønn i styret.
  1. Valgkomiteens innstilling, inkludert liste og presentasjon av alle kandidater som er foreslått fra organisasjonene, skal sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
  1. Valgkomiteen sjekker ønske om gjenvalg med organisasjonen som nominerte styremedlemmer som står på valg.

Revidert etter årsmøtet 11.05.17

* Ordfører, styreleder, styremedlemmer og varamedlem

 

 

print