Valgkomiteen2017-05-19T08:59:42+00:00

 

 

VALGKOMITEEN

Dagens representanter i valgkomiteen i Norsk Friluftsliv:

 

Simen Saxebøl
Karen Marie Eid Kaarby
Arne Aaberg

 

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

  1. Valgkomiteen skal foreslå for årsmøtet kandidater til de valg som inngår under punktene F, G og H på dagsorden.
  1. Valgkomiteen skal innstille kandidater foreslått av organisasjonene.

Organisasjonene kan foreslå kandidater fra egen organisasjon. Dersom de foreslåtte kandidatene etter valgkomiteens vurdering ikke gir styret den ønskede styrke/sammensetning kan valgkomiteen henvende seg til medlemsorganisasjonene for å få forslag til flere kandidater.

  1. Valgkomiteen skal skriftlig minne organisasjonene om fristen for innsendelse av forslag som er: Innen utgangen av februar.
  1. Valgkomiteen må søke å komme fram til et forslag bestående av personer med sentral posisjon i egen organisasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med medlemsorganisasjonene og beslutningsstyrke i Norsk Friluftslivs styre.
  1. Valgkomiteen må søke å komme frem til et forslag som avspeiler Norsk Friluftslivs oppbygging, sammensatt av store og små organisasjoner med forskjellig aktivitet og utgangspunkt for sitt engasjement i friluftsliv. Det skal tilstrebes en rimelig kjønnsfordeling.
  1. Valgkomiteens innstilling, inkludert liste og presentasjon av alle kandidater som er foreslått fra organisasjonene, skal sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
  1. Valgkomiteen sjekker ønske om gjenvalg med organisasjonen som nominerte styremedlemmer som står på valg.

Revidert etter årsmøtet 13.05.09

 

 

Skriv ut denne siden