Vannkraft2017-11-01T10:36:21+01:00
  • VANNKRAFT

    Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VANNKRAFT

VANNKRAFT

Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

>Les mer

ANDRE NYHETSSAKER

Ber om snarlig vann-møte

Sabima, Norsk Friluftsliv, NJFF, WWF Norge, DNT og Naturvernforbundet ber Klima- og miljødepartementet om et snarlig møte for å drøfte situasjonen for [...]

Natur mot kroner og kilowatt

Småkraftverk truer friluftsliv og natur på Vestlandet: Strilen skriver 29.september om planer for å bygge et såkalt småkraftverk i Nørlandselva i Andv [...]

Krever moderne miljøkrav

Svært mye verdifull vann-natur har blitt oppstykket, lagt i rør, og ødelagt på grunn av vannkraftproduksjon i Norge, men ved å revidere de gamle vassd [...]

EU-kritikk av vannforvaltning

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, retter i et brev til MD sterk kritikk mot norske myndigheters manglende innlemming av EUs vanndirektiv i norsk rett og v [...]

print