Vannkraft2017-11-01T10:36:21+02:00
  • VANNKRAFT

    Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VANNKRAFT

ANDRE NYHETSSAKER

Vannforvaltning

I samarbeid med Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN - samarbeidsorgan for Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistfo [...]

Vern Gudbrandsdalslågen

I et nylig møte i MD understreket natur- og friluftslivsorganisasjoner sin tydelige støtte til fylkesmannen i Oppland sitt forslag om en helhetlig vur [...]

print