Vannscooter

Hjem/Vannscooter
Vannscooter2017-10-20T12:56:53+02:00

SISTE NYHETSSAKER OM VANNSCOOTER

– Regjeringen trosser faglige råd

- Det er uforståelig at regjeringen velger å likestille vannscooter med fritidsbåter, til tross for tilbakemeldinger fra kommunene og faglige råd, mener Norsk Friluftsliv.

– Tidenes dårligste julegave

Regjeringen ønsker å sidestille vannscooter med båter, og sendte forslaget ut på høring på dagen før dagen, på lille julaften.

Massivt nei til økt vannscootertrafikk

Det ropes et kraftig varsko mot regjeringens vannscooterpolitikk - i dag overrakte 18 organisasjoner et felles opprop til den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet.

Protest mot nye vannscooterregler

Mer enn 50 kajakker, robåter og små seilbåter samlet seg nylig i Vestfold for å markere motstand mot en ny forskrift, som kan føre til at vannscootere sidestilles med båter.

Frykter vannscooterfrislipp

I 2013 ble det tillatt å bruke vannscootere i Norge.  Nå er evalueringen av regelverket for bruk av vannscooter klar, og den samlede vurderingen fra Vista Analyse er at regelverket ikke fungerer fullt ut etter hensikten.

Nei til vannscootere

Norsk Friluftsliv mener det er viktig å begrense motorisert ferdsel i naturen så mye som mulig, og har jobbet sterkt for dette over lang tid.

Vannscooterforbud opphevet

Regjeringen har i dag vedtatt å oppheve forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Ber om restriktiv forskrift

Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen som gjør at mange oppsøker sjøen. Jo tettere vi bor, jo viktigere er det å bevare områder med disse kvalitetene.

Fortsatt forbud mot vannscootere

Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av vannscootere. Det ble klart etter at en ny forskrift ble vedtatt av Kongen i statsråd 22. juni.

print