Regjeringen har i dag vedtatt å oppheve forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Det norske forbudet ble opphevet etter press fra EU.

 

– En trist dag for de som mener det er nok støy langs kysten fra før. Nye retningslinjer som skal begrense ferdsel nær land blir svært vanskelige å overholde, sier Norsk Friluftslivs generalsekretær Lasse Heimdal.

 

Se lenke fra regjeringen: Vannscooterforbud opphevet

print