Våre medlemsorganisasjoner 2017-11-09T15:18:58+00:00

VÅRE MEDLEMSORGANISASJONER

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 940 000 medlemskap og flere enn 5000 lokale lag og foreninger (2016). Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurransevirksomhet som hovedformål. Medlemstall for Norsk Friluftsliv fra 2006 – 2014 finner du her.

 

 

Skriv ut denne siden