Våre prosjekter2017-05-19T08:59:38+02:00

VÅRE PROSJEKTER

Siden gir en oversikt over ulike prosjekter i regi av Norsk Friluftsliv. Prosjektene spenner over et vidt felt, fra naturforvaltning til folkehelse. Vårt engasjement i prosjekter er et ledd i arbeidet med å fremme fremme natur-  og friluftsinteressene i Norge, og å fremheve friluftslivets betydning for folkehelsen.

 

 

 

 

Vannforvaltning

I samarbeid med Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN - samarbeidsorgan for Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Naturvernforbund og WWF-Norge), SABIMA har et samarbeid om vannforvaltning. Sammen ha [...]

Effekter av inngrep i utmark

Norsk Friluftsliv  fikk i oktober i fjor Finsefondets miljøstipend på 260.000 kroner.   Stipendet skal gå til et forprosjekt som skal se på sumeffekter av inngrep i utmark og utvikling av en metodikk for håndtering av dette i planer og konsekven [...]

Nature and Health

Nature and Health, tidligere EBIC (Evidence based information center), har som mål å utvikle en nettportal, der nordisk forskning om hvilken betydningen friluftsliv og kontakt med natur har for menneskers helse og livskvalitet, blir presentert. &nbsp [...]

Aktiv i friluft

«Aktiv i friluft»  har foregått i perioden 2010-2012. Prosjektet har hatt som hovedmål å bygge erfaringer på hvordan friluftsliv kan være et virkemiddel i folkehelsearbeidet, sammen med lokal forvaltning.   Det ble gjennomført to pilotprosjekter [...]

print