Våre prosjekter2017-05-19T08:59:38+01:00

VÅRE PROSJEKTER

Siden gir en oversikt over ulike prosjekter i regi av Norsk Friluftsliv. Prosjektene spenner over et vidt felt, fra naturforvaltning til folkehelse. Vårt engasjement i prosjekter er et ledd i arbeidet med å fremme fremme natur-  og friluftsinteressene i Norge, og å fremheve friluftslivets betydning for folkehelsen.

 

 

 

 

Økt kompetanse i areallover

Med midler fra Miljøverndepartementet, startet FRIFO i 2009 opp arbeidet med informasjon og kompetanseheving i de nye areallovene naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Målgruppen er regionale og lokale ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i foreninger tilknyttet Forum for natur og friluftsliv.

Engasjement nytter

Faktaark om naturforvaltning skal gjøre det enkelt å få grunnleggende kunnskap om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser.   Sentrale temaer er blant annet de nye lovene for arealforvaltning, som kom i 2009, naturmangfol [...]

Frisk i naturen

Gjennom dette treårige prosjektet samarbeidet friluftslivsorganisasjonene og helsesektoren i de nordiske land for første gang i historien om friluftsliv og folkehelse.   Prosjektet startet opp i 2009 med ønske om å styrke friluftslivet som en ak [...]

print