VEDTEKTER

I Norsk Friluftsliv sine vedtekter, som sist ble godkjent av årsmøtet i mai 2014, står det blant annet:

 

Norsk Friluftsliv skal arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

Friluftslivets mål er å fremme helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelse.

 

Norsk Friluftsliv skal fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Norsk Friluftsliv er et fellesorgan for medlemsorganisasjonene, samordner saker av felles interesse og fremmer disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

 

Les hele vedtektene og instruks til valgkomiteen her:

Norsk Friluftsliv vedtekter pr 8 mai 2014

Valgkomiteens instruks, sist vedtatt 2017

Skriv ut denne siden