VEDTEKTER

I Norsk Friluftsliv sine vedtekter, som sist ble godkjent av årsmøtet i mai 2019, står det blant annet:

NORSK FRILUFTSLIV er et fellesorgan for medlemsorganisasjonene.

NORSK FRILUFTSLIV skal

  • løse oppgaver og samordne saker av felles interesse.
  • fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
  • styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet.
  • arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle.
  • fremme allemannsretten.
  • fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.
  • sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt forståelse for naturens egenverdi.
  • styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet.

 

Les hele vedtektene og instruks til valgkomiteen her:

Norsk Friluftsliv vedtekter pr. 9. mai 2019.

Valgkomiteens instruks, sist vedtatt 2017

print