Vindkraft2017-05-19T08:59:32+00:00
  • VINDKRAFT

    Vindkraft er en viktig, men ustabil fornybar energikilde, som er avhengig av andre energikilder for å kunne ha en sikker og stabil leveranse. Vi har så langt ikke klart å skape lønnsom vindkraftproduksjon i Norge uten stor og varige statlige subsidier.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VINDKRAFT

Ja til naturvennlig fornybarsatsing!

Mandag 1. april legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem Nasjonal ramme for vindkraft på land. Omfattende vindkraftsatsing kan endre norsk natur for alltid og gå på bekostning av friluftsliv, reiseliv og naturmangfold. 

ANDRE NYHETSSAKER

Skriv ut denne siden