Vindkraft2017-05-19T08:59:32+02:00
  • VINDKRAFT

    Vindkraft er en viktig, men ustabil fornybar energikilde, som er avhengig av andre energikilder for å kunne ha en sikker og stabil leveranse. Vi har så langt ikke klart å skape lønnsom vindkraftproduksjon i Norge uten stor og varige statlige subsidier.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VINDKRAFT

ANDRE NYHETSSAKER

print