Vindkraft2017-05-19T08:59:32+02:00
  • VINDKRAFT

    Vindkraft er en viktig, men ustabil fornybar energikilde, som er avhengig av andre energikilder for å kunne ha en sikker og stabil leveranse. Vi har så langt ikke klart å skape lønnsom vindkraftproduksjon i Norge uten stor og varige statlige subsidier.

    >Les mer

SISTE NYHETSSAKER OM VINDKRAFT

Krever stans i nedbygging av norsk natur

Stor satsing på vindkraft er en av de store truslene mot naturen og friluftslivet i Norge. Det er budskapet i resolusjonen som nylig er vedtatt av de norske friluftslivsorganisasjonene.

Ja til naturvennlig fornybarsatsing!

Mandag 1. april legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem Nasjonal ramme for vindkraft på land. Omfattende vindkraftsatsing kan endre norsk natur for alltid og gå på bekostning av friluftsliv, reiseliv og naturmangfold. 

ANDRE NYHETSSAKER

print